A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információ

Ellenőrző

Cég: Nolato Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-005462

 

Kapcsolatfelvétel:

Postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai utca 3. Magyarország

Telefonszám: +36 96/ 578-770  +36 96/ 578-771

E-mail: hungary@nolato.com

Webhely: nolato.hu

 

Adatvédelmi Tisztviselő a Nolato Magyarország Kft-nél

Név: Szrogh Dávid

e-mail cím: david.szrogh@nolato.com

Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai utca 3

Telefon: +36 30/457 99 84

 

Adatalany-kategóriák

A Cég a következő adatalany-kategóriákkal kapcsolatos személyes adatokat dolgozza fel:

 • A Cég webhelyét látogatók, akik kitöltenek egy űrlapot és így ők maguk adnak meg személyes adatokat magukról.
 • Azt a személyt, akinek a személyes adatai feldolgozásra kerülnek, adatalanynak nevezzük. 
A feldolgozott személyes adatok tárgya / típusa (kategóriák)

Az információ, amelyet az adatalany egy űrlap kitöltése által maga adott meg.

 

A feldolgozás természete

A Cég a személyes adatokat a következő módokon dolgozza fel: 

 • A személyes adatokat összegyűjtik, strukturálják, feldolgozzák, tárolják és rendezik.

 

A feldolgozás célja

A Cég a személyes adatokat a következő céllal dolgozza fel: 

 • A Cég az adatalanyok kéréseit például azért hajtja végre, hogy információt szerezzen.  
 • A Cég olyan események adminisztrálására képes, amelyekre az adatalany regisztrálva van. 
 • A Cég élhet a direkt marketing eszközével.

 

A feldolgozás alapja

A Cég a személyes adatokat a következő módokon dolgozza fel:

 • A Cég egy olyan alapból kiindulva dolgozza fel a személyes adatokat, amely a Cég törvényes érdekeihez kapcsolódik; például annak érdekében, hogy a kért információt az adatalanynak a rendelkezésére tudja bocsátani. 
 • A Cég a személyes adatokat azon törvényes érdeke alapján dolgozza fel, hogy a Cég termékeit értékesítse (a direkt marketing blokkolásáról ld. alább).
 • A Cég a személyes adatokat az adatalany hozzájárulása alapján dolgozza fel. 

 

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adat az adatalany hozzájárulása alapján kerül feldolgozásra, úgy az adatalany ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 

Források

A személyes adatokat a következő források egyikéből vagy akár mindegyikéből gyűjtik össze:

 • Amikor az adatalany felkeresi a cég webhelyét.

 

Információ kérése és információhiány

Kiindulási pontként az adatalany önkéntesen adja meg saját személyes adatait.

 

Adatfogadásra jogosultak az EU-ban/az EGT-ben

A személyes adatokat a következő fogadókhoz lehet továbbítani:

 • A Cég leányvállalatai az EU-ban/az EGT-ben
 • A Céggel szerződésben álló adatfeldolgozók, mint például informatikai vállalatok vagy nyomdák.
 • Az adatfogadók Svédországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és Magyarországon működnek.  Bizonyos esetekben az adatfogadók más EU-s országban is lehetnek.

 

Az EU-n/EGT-n kívüli adatfogadásra jogosultak és nemzetközi szervezetek   

A Cég az EU-n/EGT-n kívül a következő cégeknek, illetve nemzetközi szervezetnek továbbíthatja a személyes adatokat:

 • A Cég leányvállalatai az EU-n/EGT-n kívül.

 

Automatizált döntéshozatal és adatrendszerezés

Az adatalanyokhoz kapcsolódó automatizált döntéshozatal és adatrendezés (a személyes adatok automatizált feldolgozása és értékelése) előfordulhat. Az automatizált döntéshozatal és adatrendezés elsősorban a következőkre vonatkozik:

 • Olyan adatalanyok kiválasztása, akiknek a marketingcélú megkeresése a Cég különleges érdeke.

 

A személyes adatfeldolgozás időtartama

A személyes adatok automatikusan törlődnek, ha az adatalany három hónapig nem mutat aktivitást a webhelyen. Az eseményekre való jelentkezéseket az esemény elmúltával ésszerű időhatáron belül töröljük.

 

Az adatalanyok információhoz való joga és az adatalanyok jogai

Az adatalany jogosult arra, hogy a Cég információt szolgáltasson neki arról, hogy a Cég milyen az adatalanyra vonatkozó személyes adatot dolgoz fel, illetve arra, hogy tudja, hogy milyenfajta feldolgozás történik. A kéréseket a gdpr@nolato.com e-mailcímre várják.

Az adatalanynak joga van a Társaság által feldolgozott és az adatalanyhoz kapcsolódó személyes adatok helyesbítését kérni. Az adatalanynak joga van hozzá, hogy a feldolgozás törlését vagy korlátozását kérje, illetve hogy a személyes adatainak feldolgozását az alkalmazandó szabályok (elsősorban a személyes adatok feldolgozásáról szóló EU-rendelet) által megengedett mértékben ellenezze.  Ugyanez érvényes a digitális formában létező információhoz való hozzáférésre is (az adatok hordozhatósága).

 

A direkt marketing blokkolása

A Társaság közvetlen marketingje korlátozott körben és kizárólag a két üzleti vállalkozás között valósul meg. Ha azonban az adatalany azt kívánja biztosítani, hogy a közvetlen marketing eszközével a Cég ne léphessen fel, ez esetben köteles felvenni a kapcsolatot a Társasággal, és kérni a személyes adatainak törlését.

 

Az adatalany joga, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be

Az adatalany jogosult arra, hogy amennyiben a Cég személyes adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységével kapcsolatban panasza merül fel, a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Oosta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

 

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó információ

Az adatalany a rá vonatkozó személyes adatokról egy külön dokumentumban kap tájékoztatást. Ezt az információt

E-mailen kapja, amennyiben az adatalany azonosításra került, illetve postai úton jut el az adatalany a nemzeti népességnyilvántartó hivatal szerinti állandó lakcímére.